Cine suntem?

ASOCIATIA PROFESIONALA DE GEOGRAFIE, ECOLOGIE SI TURISM "DESTIN GEOGRAFIC", cu acronimul APGET-DG, este o asociatie profesionala, de drept privat, fara scop lucrativ, persoana juridica nonprofit, infiintata conform Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii, fundatii, a Legii nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.


Scopul fundamental al asociatiei


Este promovarea activitatii teoretice si practice din domeniul geografiei, ecologiei si turismului in Romania si in strainatate.


Obiectivele:

  • - Initierea, organizarea si desfasurarea de evenimente si manifestari stiintifice nationale si internationale (congres, conferinta, simpozion, workshop s.a.);
  • - Organizarea si desfasurarea de diverse activitati de cercetare stiintifica (aplicare, dezvoltare proiecte/contracte de cercetare, granturi s.a.), pe plan national si international;
  • - Organizarea si desfasurarea unor cursuri de cunoastere, perfectionare, atestare si formare profesionala, la diverse niveluri educationale si a altor activitati de formare profesionala, pe plan national si international;
  • - Organizarea de diverse activitati ecologice, dar si excursii si scoli de initiere n domeniu, pe plan national si international. Identificarea si delimitarea unor noi zone care vor fi propuse spre protejare, sau declarate ulterior rezervatii, parcuri nationale, etc. Preluarea n custodie si administrare a unor arii protejate, rezervatii sau parcuri nationale;
  • - Initierea, organizarea si dezvoltarea de activitati turistice si pregatire profesionala n domeniu, desfasurarea de acitivitati de promovare turistica, pe plan national si international.
  • - Initierea, organizarea si desfasurarea de diverse servicii si activitati din domeniul cartografiei, pe plan national si international.
  • - Initierea, organizarea si desfasurarea de diverse servicii si activitati din domeniul internet, website, din sfera profesionala a asociatiei, pe plan national si international.
  • - Desfasurarea de diverse servicii si activitati de traduceri specializate, pe plan national si international.
  • - Initierea, organizarea si desfasurarea de diverse servicii si activitati din domeniul editarii/publicarii de materiale stiintifice (reviste, jurnale, compendii, pliante s.a.), pe plan national si international.
  • - Initierea, organizarea si desfasurarea de diverse servicii si activitati sociale.
  • - Initierea, organizarea si desfasurarea de diverse servicii si activitati de consultanta, dar si colaborarea si asocierea cu alte organisme similare si organizatii nationale sau internationale, cu unitati economice din tara sau strainatate cu interese convergente.


Cine sunt membrii si cum poti deveni membru.


Membrii asociatiei. Dobndirea si pierderea calitatii de membru. Drepturile si obligatiile membrilor.
Poate deveni membru al ASOCIATIEI PROFESIONALE DE GEOGRAFIE, ECOLOGIE SI TURISM "DESTIN GEOGRAFIC" orice cetatean roman sau strain, daca respecta Statutul asociatiei si actioneaza pentru realizarea scopurilor asociatiei. Se admit urmatoarele categorii de membri: membri fondatori, membri activi si membri de onoare.

Calitatea de membru al asociatiei inceteaza in urmatoarele situatii:

  • - ca urmare a desfiintarii asociatiei;
  • - prin excludere, ca urmare a hotarrii Consiliului Director;
  • - la cerere;
  • - prin deces.


Persoanele care si-au pierdut calitatea de membri ai asociatiei nu mai au nici un drept asupra patrimoniului acesteia.

Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:

  • - sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei, conform Statutului;
  • - sa beneficieze, pentru practicarea tuturor activitatilor specifice asociatiei prevazute in statut, de conditiile existente in cadrul asociatiei. Sa se bucure de sprijinul tehnic, moral si material al asociatiei;
  • - sa fie selectionati in oricare dintre echipele de lucru ale asociatiei;
  • - sa-si exprime in scris doleantele sau nemultumirile catre Consiliul Director;
  • - toti membrii asociatiei au drepturi egale si drept de vot in Adunarile Generale.

Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:
  • - sa respecte Statutul si regulamentele interne ale asociatiei;
  • - sa nu prejudicieze moral si material asociatia prin comportament necorespunzator;
  • - sa trateze cu respect pe oricare membru al asociatiei, eventualele divergente intre membrii asociatiei solutionandu-se prin Consiliul Director;
  • - sa contribuie activ la imbunatatirea activitatii asociatiei si la cresterea veniturilor acesteia.


Toti membrii asociatiei au obligatia de a plati anual o cotizatie stabilita de Consiliul Director.

Mijloace materiale si financiare.

Mijloacele materiale si financiare ale asociatiei sunt:

  • - mijloace materiale proprii;
  • - mijloace materiale tehnice pentru organizare de actiuni geografice, ecologice, de turism si altele asociate acestora;
  • - alte mijloace financiare.

Patrimoniul asociatiei se constituie din surse financiare formate din:
  • - patrimoniul initial;
  • - cotizatii;
  • - subventii subscrise de membrii sai sau de alte persoane;
  • - donatii;
  • - depuneri;
  • - mosteniri;
  • - sponsorizari si subscriptii ale unor terte persoane fizice sau juridice;
  • - sponsorizari si donatii venite din partea societatilor comerciale, in conditiile legii;
  • - venituri provenite din activitati proprii, finantari de la administratia centrala si locala, pentru programe de utilitate publica;
  • - fonduri provenite din activitatea de cercetare desfasurata in cadrul asociatiei;
  • - subventii guvernamentale;
  • - derularea de programe internationale;
  • - subventii ale unor organisme internationale;
  • - vanzarea de lucrari de specialitate, materiale tehnice, echipamente sau materiale publicitare;
  • - taxe de participare percepute de la persoanele care participa la activitatile si actiunile organizate de asociatie;
  • - alte surse legal acceptate.


Aceste fonduri vor constitui veniturile asociatiei.

Organele de conducere, administrare si control.

Organele de conducere, administrare si control ale ASOCIATIEI PROFESIONALE DE GEOGRAFIE, ECOLOGIE SI TURISM "DESTIN GEOGRAFIC" sunt:

  • - Adunarea Generala;
  • - Consiliul Director.